Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával - építés

ELŐZMÉNYEK

Jászberény Város Önkormányzata a Lehel vezér tér és a kapcsolódó közterületek 2 ütemben megvalósuló teljes körű felújítását és átépítését tervezi. A főtér területéhez szervesen kapcsolódik, az önkormányzati tulajdonban lévő Zirzen Janka utca, mely az akcióterület belső, kisforgalmi feltáró útja, mely az átalakítandó Csemege tömb, új zöldfelületi funkció elérhetőségét hivatott kiszolgálni.

 

ALAPADATOK

A Zirzen Janka utca kezdete a Lehel vezér téren áthaladó 32. sz. főút burkolatszélénél van. A 32. sz. főút átkelési szakasza 2x1 sávos kialakítású aszfaltút, a burkolatszéleket kiemelt szegély határolja. A Szabadság térnél jelzőlámpás csomópontban csatlakozik a 31113. jelű országos közút. A tervezési szakasz másik határa a Zoltán utcai csomópont utáni aszfalt burkolat. Az utca jelenleg aszfalt burkolatú, kiemelt szegélyekkel határolt út. A szegélyek mentén mindkét oldalon öntöttaszfalt járda húzódik. Jelenleg mindkét oldalán épületek határolják, de a kivitelezés idejére a jobb oldali háztömb bontásra kerül. A szabályozási szélesség, és a járdák szélessége a Zoltán utca felé közeledve fokozatosan csökken. Az út egyirányú forgalmú. A Zoltán utca bal oldali ága aszfalt burkolatú zsákutca. A jobb oldali ág egyirányú forgalmú, kiemelt szegélyekkel határolt aszfalt út, bal oldalán zöldfelület után, jobb oldalán közvetlenül a szegély mentén aszfalt járda fut. A Zoltán utcában csapadékcsatorna fut, melyhez a csomópontban víznyelők csatlakoznak.

 

BEAVATKOZÁS

A beavatkozás előtt épület bontási munka elvégzése szükséges. A Zirzen Janka utca az ingatlanhatárok átrendezése után úgy lesz kialakítva, hogy szervesen illeszkedjen a Lehel vezér tér tervezett kialakításához. Ezért a burkolatokat a belvárosi környezethez idomuló térköves kialakítás váltja fel, a gyalogosforgalmi létesítmények megfelelő szélességű kialakításával, a zöldfelületek arányának lehetőség szerinti növelésével. A belvárosban jelentkező fokozott parkolási igény miatt az út jobb oldalán párhuzamos parkolóhelyeket alakítunk ki. Az út víztelenítése a csomópontban meglévő és újonnan épülő víznyelők segítségével oldható meg. Az építés megkezdése előtt a burkolatokat a térköves felületek tekintetében teljes szerkezetükben el kell bontani. Az aszfalt útfelületek esetében teljes bontásra nincs szükség, marás, kátyúzás, aszfaltkiegyenlítés után kopóréteg-építést kell végezni.

Helyszínrajzi kialakítás: A Zirzen Janka utca a Lehel vezér téren csatlakozik a 32. sz. főút aszfalt burkolathoz, R=6,0 ill. R=3,0 m sugarú lekerekítőívekkel. Innen ÉK-i irányban halad. A Zoltán utca csomópontjában R=15,00 m sugarú inflexiós ellenívek után halad tovább a tervezési szakasz végéig, ahol szintben csatlakozik a meglévő aszfalt burkolathoz. A tervezési szakasz hossza 77,13 m. A Zoltán utca tervezési tengelyének kezdete a Zirzen Janka tengelyének 0+064,5 szelvényében indul DK-i irányban, a tervezési szakasz végéig egyenesen fut. A tervezési szakasz hossza 20,03m. Az út jobb oldalát ezen túl is bontani kell, és kiemelt szegélyt, valamint járdát építeni a meglévő behajtóig. A 32. sz. főúthoz való csatlakozásnál és az átépítendő szegélyek mentén 0,5 m szélességben újjá kell építeni az aszfalt kopóréteget az aszfaltburkolat vágása után. Az út mentén szakaszosan párhuzamos parkolóállások tervezettek 5,5 és 6,0 m felállási hosszal, közöttük növénykazettákkal. A környező, aszfalt burkolattal visszaépülő járdákat CKt kiegyenlítéssel és öntöttaszfalt kopóréteg építéssel kell szintbe helyezni. A szegélyeket a burkolatszél-lekerekítéseknél a helyszínrajzon jelölt helyeken 2 cm lelépőmagasságra kell süllyeszteni.