A projektszerződés tárgya: „Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben - Belváros kapuja program”

Jászberény kiemelt fejlesztési célterülete a belváros rehabilitációja, amely a város státuszát méltón reprezentálja, és funkciógazdagságával magas színvonalon szolgálja ki a város és a térség lakosságát. Jelen pályázat célja folytatni az ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0003 projekttel és több saját erős fejlesztéssel sikeresen megkezdett megújulási és modernizációs folyamatot a belvárosban, egyben a megújulás folyamatát kiterjeszteni a belváros fejlesztésekkel eddig kevéssé érintett délkeleti területére, amely a belváros déli kapuja.

A projekt jelentőségét mutatja, hogy annak komplexitása, integráltsága és szinergikus hatásainak érvényesülése érdekében teljes tartalmának összértéke mintegy 145,8 millió Ft-tal meghaladja a város számára 250 millió Ft-ban maximált támogatási keretet, amely összeget a város önkormányzata a fejlesztéshez rendelkezésre bocsájt. A projekt teljes költsége 399.015.732 Ft, a projekt összes elszámolható költsége 253. 218.262 Ft, ebből a megítélt támogatás összege  249.318.262 Ft. Jelen projekt egyik fő indoka éppen az, hogy a korábbi fejlesztések csak egy részét fogták át a szükséges városközpont rehabilitációs fejlesztéseknek, jelen fejlesztések révén válik az teljessé, és így lesz képes hatásaiban megerősödni. A projekt célcsoportjai Jászberény város egész lakossága és térségének városba látogató (ott tanuló, dolgozó, szolgáltatásokat igénybe vevő) lakosai, illetve városba érkező turisták és befektetők.

A pályázati projekt (elszámolható és nem elszámolható) 4 funkciócsoportot érint és ezen belül 6 építés-kivitelezési tevékenységet tartalmaz, valamint a soft elemeken belül 2 tevékenységet:

Az Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén és a Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával tevékenységek a városi funkciót erősítik. A két beavatkozás közül a park létrehozásával új, eddig nem létező funkció teremtődik. Az útpálya rekonstrukció az új parkhoz fizikailag kapcsolódik.

A közszféra funkciót fedi le a Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont és fűtéskorszerűsítés. A műemléki épületben található Városháza homlokzata teljesen megújul, megtörténik a nyílászárók cseréje. Új funkcióként a hivatal fogadóterének átalakításával a kulturált ügyfélvárakozást és lakossági tájékoztatást is szolgáló multifunkcionális épületrész alakul ki, amely már a NYITOTT hivatal szellemiségében teremtődik meg. A belső átalakításhoz kapcsolódóan eszközbeszerzés is történik. Az épület belső átalakítása szükségessé teszi az akadálymentesítés szabályainak figyelembevételét, amely műemlék épület lehetőségeihez képest maximálisan teljesül. Az épület felújítása során energetikai javulás következik be – a fűtéskorszerűsítés projekteleme nem elszámolható költség.

A pályázat gazdasági funkciójú eleme az Üzletek külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren, itt három üzlethelyiség és a Zirzen Janka utca felé eső oldalon egy utca felé ablakkal nyitott büfé található. Tulajdonos az Ideál-Méter Kft. (kisvállalkozás), amely az egyik üzletben vállalkozást is működtet, a többi üzlet bérlemény. Az Ideál-Méter Kft. az önkormányzat konzorciumi partnere a pályázatban. A támogatás mértéke a partner esetében 70%.

A projekt része a kiegészítő soft elemek tartalma: az egyik a városmarketing, a másik pedig a sokoldalú célrendszert és három tevékenységterületet tartalmazó Programalap. Mindkettő legfontosabb átfogó célja a lakosság kötődésének erősítése és életminőségének javítása, illetve a város ismertségének erősítésén keresztül vonzerejének erősítése a nem városi lakosok körében, és ezzel a látogatók számának növelése.

További nem elszámolható építési tevékenységek a Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója és a katolikus Főplébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék rekonstrukciója.