Tartalmi elemek

Új közpark kialakítása a Csemege tömb területén - építés

ELŐZMÉNYEK

Jászberény Város Önkormányzata a Lehel vezér tér és a kapcsolódó közterületek 2 ütemben megvalósuló teljes körű felújítását és átépítését tervezi. A főtér területéhez szervesen kapcsolódik, az önkormányzati tulajdonban lévő ún. ’Csemege tömb’, amely több telken leromlott állapotú beépítés, szanálandó terület. E tömb egy részén kerül kialakításra egy új zöldfelület, mint új városi funkció. Alapvetően zöldfelület dominanciájú parkosítás, közvetlenül kapcsolódik a Lehel vezér tér észak-keleti oldalon lévő gyalogos járdájához, közvetlen kapcsolatba kerül az intenzív gyalogos forgalmat lebonyolító Lehel vezér térrel.

Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával - építés

ELŐZMÉNYEK

Jászberény Város Önkormányzata a Lehel vezér tér és a kapcsolódó közterületek 2 ütemben megvalósuló teljes körű felújítását és átépítését tervezi. A főtér területéhez szervesen kapcsolódik, az önkormányzati tulajdonban lévő Zirzen Janka utca, mely az akcióterület belső, kisforgalmi feltáró útja, mely az átalakítandó Csemege tömb, új zöldfelületi funkció elérhetőségét hivatott kiszolgálni.

Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági információs pont kialakítása - építés

ELŐZMÉNYEK

Jászberény Város Önkormányzata a Lehel vezér tér és a kapcsolódó közterületek 2 ütemben megvalósuló teljes körű felújítását és átépítését tervezi. A főtér területéhez szervesen kapcsolódik a Városháza épülete, mely főtér meghatározó építészeti objektuma. Az épület tetőszerkezetét 2003-ban felújították, új fedélszék és cserépfedés készült. 2004-ben pontosan meg nem határozott, de az összes főpárkány 50%-ára becsült mennyiségben elbontották és a méreteket megtartva polisztirolból újjáépítették az eredeti főpárkányt. A tetőfelújítás kapcsán az ereszcsatornát, a főhomlokzat timpanonjának bádogozását is cserélték. Azóta nem történt érdemi felújítási beavatkozás, melyek komplexen orvosolták volna a patinás épület rossz állapotát.

Üzletek külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren

ELŐZMÉNYEK

Az utcavonalon álló egyemeletes bolt az 1900-as évek elején épült, eklektikus stílusban. Az 1960–as években eltávolított kváderezés 1999-ben az eredeti állapothoz hasonlóra lett visszaállítva. Az épületben lévő boltokba belépve még mindig ezt a hangulatot lehet érezni. Érdemes lenne műemléki védelem alá helyezni, mivel a többi hasonló korú közeli épület elbontása tervezett.

Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója

ELŐZMÉNYEK

Jászberény Város Önkormányzata a Lehel vezér tér és a kapcsolódó közterületek 2 ütemben megvalósuló teljes körű felújítását és átépítését tervezi. Ennek 1 üteméhez kapcsolódóan elkészült komplex környezetrendezési terv – más közterületek mellett - tartalmazza, a tér keleti oldalán húzódó közterület rehabilitációját is.

A katolikus plébánia, Rozália - kápolna és szoborfülkék külső rekonstrukciója

ELŐZMÉNYEK

Az országos védettségű műemlék barokk épületegyüttes 1763-ban épült. Az épület a Szentháromság térre néz, utcafronti, szabadon álló, egyemeletes, egyenlőtlen szárú U alaprajzú, részben alápincézett, kontyolt nyeregtetővel fedett. Kerítésfalában gyalog- és törtvonalú oromzattal kiemelt kocsibehajtó. A plébánia telkén található a szintén országos műemléki védelem alatt álló Rozália-kápolna (épült 1840, klasszicista), mely egyenes szentélyzáródású, homlokzatával kerítésfalba simuló. A kápolna mellett két oldalt, a kerítésfalban egy-egy timpanonos szoborfülkét magában foglaló építmény, toronyszerű felépítménnyel. Az utolsó felújítás óta az épület állaga jelentősen romlott. A falak felvizesedtek, a homlokzati vakolat néhol sérült. Az épület külső homlokzata felújításra szorul. Jászberény Város Önkormányzata úgy határozott, hogy, átfogó vizsgálatot készíttet az épület homlokzati felújításának, állagmegóvásának lépéseiről és az elvégzendő munkákról.